Madencilik Merkezileştirme

Madencilik, bir ağın merkezileştirilmesini sağlar!
Örnekler: